Inledning

Palliativ vård - en fråga om livskvalitet!

Cirka 22 000 svenskar dör varje år av cancer. Ytterligare cirka 50 000 dör årligen av andra obotliga sjukdomar som de lidit av under kortare eller längre tid. Många plågas under sin sjukdom av besvärliga symtom, som t ex smärta, illamående, andnöd eller ångest. Med dagens kunskaper kan de allra flesta plågorna lindras betydligt. Man räknar med att mer än 90% av alla döende cancerpatienter inte ska behöva lida av smärtor om vi behandlar dem optimalt. Även patienter med andra obotliga sjukdomar som ALS, KOL eller hjärtsvikt kan ha stor nytta av palliativ vård. Utifrån den enskildes behov bör behovsanpassad palliativ vård tillhandahållas oavsett bostadsort, vårdgivare eller diagnos!

Ända sedan en smärtombudskurs 1989 i Cancerfondens regi har jag arbetat med patienter i livets slutskede. Efter hand som åren gått har kunskaperna inom den palliativa medicinen ökat och de egna erfarenheterna av patientmöten i hemmen och på sjukhuset vuxit sig allt större. I denna tolfte upplaga av ”Lilla Smärtis” försöker jag förmedla kortfattade principer och tips vad gäller behandlingen av cancerrelaterade symtom. Dessutom finns en sida var om ALS, demens, KOL och hjärtsvikt. Förslag till ytterligare läsning finns sist i häftet.

Förhoppningsvis kan innehållet ge något till var och en som arbetar med obotligt sjuka i livets slutskede.

Rubrikorden – symtom, läkemedel eller mer allmänna – är ordnade alfabetiskt för att göra det lättare för Dig att slå upp när Du behöver det.

Vill Du beställa fler häften kan Du maila antal, namn, kostnadsställe och faktureringsadress till: bertil.axelsson@regionjh.se
Östersund januari 2019

Bertil  Axelsson

Leg. läkare, Adj professor i palliativ medicin  © 2019

Inledning